• The WIT-155 Fiber Optic CATV Transmitter sử dụng một diode laser DFB như là nguồn ánh sáng, chuyển đổi các tín hiệu RF CATV(AM-VSB) điều chế thành tín hiệu quang được truyền qua sợi quang, sau đó chuyển đổi trở lại tín hiệu RF thông qua các máy thu. Các tín hiệu RF đều sau đó phân phối đến người dùng cuối
  • Thiết bị ở dạng rack 19 inch/1 U
  • Tần số trải dài từ 45 MHz - 870MHz
  • Màn hình hiển thị phía trước cho thông số vận hành
  • Có sẳn giao diện RS232 và RS485
  • Hỗ trợ mode lựa chon AGC/MGC

wit 1550

clock

Sản phẩm liên quan