The OM 11 0648 là một headend mini hãng WISI-ĐỨC, Dùng để thu tín hiệu mặt đất 6x DVB-T/T2/C chuyển đổi sang tín hiệu số 8x DVB-C (QAM) or 8x DVB-T (COFDM) channels.
 
Tích hợp khe CI, tương thích với các loại CAM trên thị trường, là một giải pháp cho việc giải mã các kênh tính phí của nhà cung cấp
 
Ngoài ra các OM 10 hỗ trợ việc xóa các dịch vụ không mong muốn từ một transponder và cho phép việc giảm kênh đầu ra bằng cách sử dụng các chức năng multiplex đầu ra.
 
Cấu hình, nâng cấp dễ dàng thông qua Web or USB 
  • Transmodulator of 6 DVB-T/T2/C channels to 8 DVB-C or DVB-T channels
  • Integrated switch matrix reduces installation effort. Parallel insertion of DVB-T/T2 and DVB-C possible (Input 1 -> Tuner 1...2 / Input 2 -> Tuner 1...6 / Input 3 -> Tuner 3....6)
  • 4 CI slots for central decryption
  • PID remapping allows setting of static service PIDs at the output. It is no longer necessary for the TV set to make a scan if there is any transponder modification at the input
  • LCN / NIT processing
  • Multiplex functionality at the input and output
  • USB-interface to feed in any video content
  • Programming via web interface
  • Integrated DHCP server enables an automatic connection to a PC
  • Smartphone and tablet access via Bluetooth

 

Input

Impedance 75 Ω
Input frequency range 42...1002 MHz
Input frequency steps 250 kHz
Input level range 55...95 dBµV
Bandwidth 6, 7, 8 MHz
Modulation DVB-T/T2 COFDM / OFDM (EN 300 744)
Symbol rate DVB-T/T2 according modulation standard
Modulation DVB-C 16-, 64-, 256 QAM (EN 300 429)
Symbol rate DVB-C 1...7,2 Mbaud
FEC DVB-T RS 204, 1885,8 / Convolution
FEC DVB-T2 LDPC / BCH
FEC DVB-C RS 204-16

CI Processing

Number of PCMCIA slots 4

TS Processing

TS stuffing Yes
SI-Table handling Yes
NIT handling Yes
PID remapping Yes

QAM Processing

Constellations 64-, 256- QAM
Symbol rate 4,45...7,20 MSymb/s
MER >40 dB

COFDM Processing

Constellations QPSK, 16-, 64-QAM
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guard Interval 1/8, 1/16, 1/32
FFT Mode 2k, 8k
MER >40 dB

Output

Impedance 75 Ω
Output frequency range 110...862 MHz (COFDM); 50...862 MHz (QAM)
Output frequency steps 1 MHz
Output level 90...105 dBµV
Number of Channels 8 pcs.
Channel allocation adjacent (2 blocks per 4 channels)
Return loss ≥14 dB (45 MHz), 1,5 dB/Octave but >10 dB
Output attenuation 0...15 dB (1 dB steps)

Connectors

F-female 4 pcs. (3x Input, 1x Output)
RJ45 1 pcs.
USB 1 pcs.

General data

Supply voltage 110...240 V (50/60 Hz)
Dimensions (width x height x depth) 272 x 196 x 75 mm
Power consumption Typ.
Operating temperature range 5...45 °C
Sản phẩm liên quan