The OM 10 0648 là một headend mini, trang bị bộ transmodulate với 6 ngõ vào DVB-S/S2/S2X chuyển đổi sang tín hiệu số 8 DVB-C (QAM) or 8 DVB-T (COFDM) channels.
 
Tích hợp khe CI, tương thích với các loại CAM trên thị trường, là một giải pháp cho việc giải mã các kênh tính phí của nhà cung cấp
 
Ngoài ra các OM 10 hỗ trợ việc xóa các dịch vụ không mong muốn từ một transponder và cho phép việc giảm kênh đầu ra bằng cách sử dụng các chức năng multiplex đầu ra.
 
Cấu hình, nâng cấp dễ dàng thông qua Web or USB 
  • Transmodulator of 6 DVB-S/S2/S2X transponders to 8 DVB-C or DVB-T channels
  • The integrated 4 in 6 switch matrix reduces the installation effort and DiSEqC 1.0 is increasing the flexibility by controlling up to 4 satellites
  • 4 CI slots for central decryption
  • PID remapping allows setting of static service IDs at the output. It is no longer necessary for the TV set to make a scan if there is any transponder modification at the input
  • LCN / NIT processing
  • Multiplex functionality at the input and output
  • USB - interface to feed in any video content
  • Programming via web interface
  • Integrated DHCP server enables an automatic connection to a PC
  • Smartphone and tablet access via Bluetooth

Input

Number of tuner 6 pcs.
Modulation type DVB-S/S2/S2X
Impedance 75 Ω
Input frequency range 950...2150 MHz
Input frequency steps 1 MHz
Input level range 50...90 dBµV
Symbol rate 1...53 MS/s
DiSEqC DiSEqC 1.0
Compliance DVB-S (EN 300 421), DVB-S2 (EN 302 307-1), DVB-S2X (EN 302 307-2)

CI Processing

Number of PCMCIA slots 4

TS Processing

TS stuffing Yes
SI-Table handling Yes
NIT handling Yes
PID remapping Yes

QAM Processing

Constellations 64-, 256- QAM
Symbol rate 4,45...7,20 Mbaud
MER >40 dB

COFDM Processing

Constellations QPSK, 16-, 64-QAM
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guard Interval 1/8, 1/16, 1/32
FFT Mode 2k, 8k
MER >40 dB

Output

Impedance 75 Ω
Output frequency range 110...862 MHz (COFDM); 50...862 MHz (QAM)
Output frequency steps 1 kHz
Output level 90...105 dBµV
Number of Channels 8 pcs.
Channel allocation adjacent (2 blocks per 4 channels)
Return loss ≥14 dB (45 MHz), 1,5 dB/Octave but >10 dB
Output attenuation 0...15 dB (1 dB steps)

Connectors

F-female 4 pcs. (3x Input, 1x Output)
RJ45 1 pcs.
USB 1 pcs.

General data

Supply voltage 110...240 V (50/60 Hz)
Dimensions (width x height x depth) 272 x 196 x 75 mm
Power consumption Typ.
Operating temperature range 5...45 °C
Sản phẩm liên quan