LX 15 là một phần của danh mục sản phẩm Optopus.
LX 15 là một máy phát quang CATV fullband trực tiếp với bước sóng 1550 nm, để sử dụng trong các mạng RF Overlay và RFoG.
Nền tảng Optopus là rất linh hoạt và mật độ cho tất cả các mạng quang học tương tự.
Hệ thống này được sử dụng trong bất kỳ mạng như HFC, RF over Glass hoặc RF Overlay trong các ứng dụng FTTx.

 

  • Optical transmitter for use in WISI Chassis LX50
  • Adjustable OMI
  • Automatic level control (ALC)
  • Electronic predistortion
  • SBS suppression
  • Dispersion compensation

 

 

LX 11-1550sp

Sản phẩm liên quan