Các mô-đun GT41 là một phần của danh mục sản phẩm TANGRAM.

GT41 là một mô-đun xử lý IP phổ quát cho ghép kênh / tái ghép kênh.

Dòng truyền tải MPTS<> SPTS và xáo trộn của nội dung.

TANGRAM là một mật độ rất cao và giải pháp rất linh hoạt cho tất cả các loại của các hệ thống HeadEnd.

Bộ khung Wisi Tangram sử dụng hệ thống dự phòng đầy đủ.

 

  • Cổng giao tiếp và chuyển đổi MPTS<> SPTS
  • DVB mã hóa xáo trộn cho tín hiệu ngõ ra IPTV 
  • DVB/ARIB bộ xử lý truyền dẫn
  • Supports MPEG-2 H.262 and MPEG-4 H.264 scrambling (SD & HD)
  • SPTS/MPTS Streaming and Reception via IP (CBR or VBR)
  • Dedicated Ethernet interface for CAS connection
  • DVB CSA Simulcrypt scrambling
  • High flexibility scrambling on PID Level

 

GT41w1

GT41w2

GT41w3

Sản phẩm liên quan