• GT 32 W module là một phần của danh mục sản phẩm TANGRAM.
 • Các mô-đun GT32W cho phép bạn thêm đến 4 ASI đầu vào hay đầu ra cho mỗi module vào mạng của bạn.
 • TANGRAM là một giải pháp mật độ linh hoạt rất cao cho tất cả các loại của các mạng.
 • Bộ khung Wisi Tangram dùng một khái niệm hoàn toàn không cần thiết.
 • 4xASI ngỏ vào hoặc ngỏ ra, mỗi cỗng BNC cấu hình như ngỏ vào hoặc ngỏ ra
 • Dùng bộ lọc và ánh xạ PID
 • Ngõ vào trực tiếp RTP/IP với chỉnh sửa lỗi FEC
 • Xử lý luồng chuyển đổi trực tiếp DVB/ARIB
 • Giải mã kênh từ MPTS để SPTS
 • Ngỏ vào hoặc ngỏ ra với mật độ cao, 24ASI trong 1 RU
 • Hỗ trợ luồng IP trực tiếp vào hoặc ra
 • Hỗ trợ kích thước gói 188 và 204 byte

32.1322

Sản phẩm liên quan