Các mô-đun GT26 là một phần của danh mục sản phẩm Tangram.

Các mô-đun GT26 cho phép bạn thêm đến 2 kênh ở định dạng ISDB-T (chuẩn Nhật) cho mỗi mô-đun vào HeadEnd của bạn.

Tangram là một mật độ rất cao và giải pháp rất linh hoạt cho tất cả các loại của các hệ thống HeadEnd.

Bộ khung Wisi Tangram dùng một khái niệm hoàn toàn thừa (n + 1, 1 + 1).

 

  • Card điều chế chất lượng cao TS/IP sang ISDB-T 
  • Lên đến 2 tần số kênh ISDB-T  trên 2 ngõ ra RF 
  • Thông số tín hiệu tuyệt vời của điều chế kỹ thuật số trực tiếp
  • Outstanding signal parameters by direct digital modulation
  • RTP/ IP input streaming with FEC error correction
  • DVB/ARIB transport stream processing
  • Output detection for alarming and redundancy switching
  • Up to 12 ISDB-T channels in 1 RU

GT26-1

GT26-2

GT26-3

Sản phẩm liên quan