GT 24 W module là một phần của danh mục sản phẩm Tangram.
GT 24 W module cho phép bạn để thêm lên đến 8 kênh COFDM (DVB-T) cho mỗi mô-đun vào hệ thống của bạn.

Mật độ cao và giải pháp rất linh hoạt cho tất cả các loại hệ thống HeadEnd. Bộ khung Wisi Tangram sử dụng đầy đủ dự phòng khái niệm (n + 1, 1 + 1).

 

  • Card điều chế chất lượng cao TS/IP sang COFDM 
  • Lên đến 8 tần số kênh DVB-T (COFDM) trên 2 ngõ ra RF 
  • Thông số tín hiệu tuyệt vời của điều chế kỹ thuật số trực tiếp
  • RTP/ IP input streaming with FEC error correction
  • High density 48 COFDM channels in 1 RU
  • DVB/ARIB transport stream processing
  • For measurement / monitoring test ports of the output signal
  • DVB CSA Simulcrypt scrambling

 

GT24-1

GT24-2

GT24-3

GT24-4

Sản phẩm liên quan