• GT 23 W module là một phần của danh mục sản phẩm Tangram và cung cấp chuyển đổi từ tín hiệu IP sang QAM (truyền hình kỹ thuật số).
  • GT 23 W hỗ trợ nhiều đầu vào IP với SPTS VBR / CBR và MPTS CBR, ghép kênh và giải mã kênh
  • Mã hóa nội dung và có thể điều chỉnh lên đến 8 kênh QAM với các tiêu chuẩn khác nhau (DVB-C / J.83)
  • Điều chế tín hiệu chất lượng cao từ IP sang QAM
  • Hỗ trợ lên đến 8 kênh QAM trên 2 ngỏ ra
  • Mật độ cao đến 48 kênh QAM trong 1 RU
  • Hỗ trợ ngo ra kiểm tra để đo hoặc xem trực tiếp
  • Điều chỉnh luồng tín hiệu trực tiếp thông qua ngỏ vào IP
  • Công tắc tắt mở từng kênh QAM 

in23wqamrf2

Sản phẩm liên quan