• Card GT 22 C là một phần của danh mục sản phẩm Tangram. Các mô-đun GT 22 C cho phép hỗ trợ 8xFM .
  • Thiết bị Tangram cung cấp giải pháp linh hoạt và mật độ cao
  • Điều chế tín hiệu TS/IP ra  FM analog
  • Lên đến 8 kênh FM trên 1 RF đầu ra
  • Nâng cao giải mã MPEG
  • Mật độ cao 48 kênh FM trong 1 RU
  • Đầu vào RTP / IP streaming với sửa lỗi FEC
  • Hỗ trợ cổng kiểm tra đo lường / giám sát các tín hiệu đầu ra

22cdrf1

Sản phẩm liên quan