• GT 21 W module là một phần của sản phẩm Tangram đầu tư.
  • GT 21 W module cho phép bạn thêm đến 6 dịch vụ trong PAL / SECAM định dạng mỗi module của mạng.
  • Sản phẩm có giải pháp mật độ rất cao và  rất linh hoạt cho tất cả các loại của các mạng.
  • Mã hóa PAL/SECAM/NTSC chất lượng cao từ IP sang Analog
  • Hỗ trợ lên đến 6 kênh analog trên 2 ngỏ ra RF
  • Chức năng giảm chất lượng từ HD sang SD
  • Giải mã SD và HD (MPEG 2 H.262 và MPEG 4 H.264
  • Tín hiệu ngỏ ra hỗ trợ cổng kiểm tra dùng để đo hoặc xem trực tiếp
  • Giám sát nhiệt độ và mức ngỏ ra

21a21b

Sản phẩm liên quan