- Thiết kế nhỏ gọn, rack gắn kết
- cô lập cao
- Mất chèn thấp
- Full băng thông từ 5 ... 1000 MHz
- Bảng kiểm tra điều khiển phia trước để giám sát dễ dàng.

Type

DM 17 A

Dãy tần số

5...1000 MHz

Ngõ vào impedance

75 Ohm

Suy hao phản xạ ngõ vào

> 18 dB typ., min.14 dB

Số cổng

12

Ngõ ra impedance

75 Ohm

Suy hao phản xạ ngõ ra

> 18 dB typ., min. 13 dB

Tap suy hao In-Out

1..12 < 18 dB (± 1,5 dB)

Flatness

< 1,5 dB

Isolation Out-Out  (5...800 MHz)

> 40 dB typ., min. 36 dB

                                  (800...1000 MHz)

> 38 dB typ., min. 32 dB

Ngõ test

- 20 dB

RF screening

> 110 dB

Power pass

none

General data

 

Dimensions

483 x 44 x 124 mm

Connectors

 

Input

1 x F-connector

Output

12 x F-connector

Test

1 x F-connector

Temperature range

- 20°C to + 55°C

Sản phẩm liên quan