- Bộ rẽ nhánh truyền hình WISI tapoff là Bộ rẽ nhánh tín hiệu trung tầng 5-1000Mhz.

- Chức năng là bộ chia truyền hình, thiết lập 1 hệ thống đường trục hạ tầng cáp cho tòa nhà, khách sạn, bệnh viện...

- Chia sẻ tín hiệu 1 đâu vào tới tivi, được dùng chia tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số, chia tín hiệu camera...

 

Thông số kỹ thuật

DM 21C Tap off 1-way

Thru loss 5-1000 MHz

1.5-2 dB

Tap loss 5-1000 MHz

8 dB

Directional attenuation 5-40 MHz

30 dB

Directional attenuation 40-1000 MHz

25 dB

Isolation 5-1000 MHz

-

Screening factor

>85 dB, Class A

Dimensions

55x50x28 mm

Packing unit

5 pieces, bag

Shipping package

100 pieces,
18.4 dm³, 5.3 kg

 

 

Thông số kỹ thuật 

DM 22C Tap off 1-way

Thru loss 5-1000 MHz

1 dB

Tap loss 5-1000 MHz

12 dB

Directional attenuation 5-40 MHz

35 dB

Directional attenuation 40-1000 MHz

26 dB

Isolation 5-1000 MHz

-

Screening factor

>85 dB, Class A

Dimensions

55x50x28 mm

Packing unit

5 pieces, bag

Shipping package

100 pieces,
18.4 dm³, 5.3 kg

 

 

 

Thông số kỹ thuật

DM 24 C  Tap off, 1-way

Thru loss 5-1000 MHz

0.8 dB

Tap loss 5-1000 MHz

16 dB

Directional attenuation 5-40 MHz

40 dB

Directional attenuation 40-1000 MHz

28 dB

Isolation 5-1000 MHz

-

Screening factor

>85 dB, Class A

Dimensions

55x50x28 mm

Packing unit

5 pieces, bag

Shipping package

100 pieces,
18.4 dm³, 5.3 kg

 

 

Thông số kỹ thuật

DM 25 C  Tap off, 1-way

Thru loss 5-1000 MHz

0.8 dB

Tap loss 5-1000 MHz

20 dB

Directional attenuation 5-40 MHz

45 dB

Directional attenuation 40-1000 MHz

32 dB

Isolation 5-1000 MHz

-

Screening factor

>85 dB, Class A

Dimensions

55x50x28 mm

Packing unit

5 pieces, bag

Shipping package

100 pieces,
18.4 dm³, 5.3 kg

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan