• Thiết bị WIR-750 là thiết bị nhận tín hiệu CATV dạng quang và thực hiện chuyển đổi qua dạng điện RF
  • Các tín hiệu RF sau đó được sử dụng để phân phối đi người dùng cuối
  • Thiết bị ở dạng rack 19 inch/1 U
  • Tần số trải dài từ 45 MHz - 870MHz
  • Mức điện áp quang ngỏ vào -6dBm ~ +2dBm
  • Màn hình hiển thị phía trước VFD cho thông số vận hành
  • Có sẳn giao diện RS232 và RS485
  • Hỗ trợ một modul nhận tín hiệu quang

spec750r

Sản phẩm liên quan