Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off FA 4- 12U, FA 4- 16U, ....

Bộ chia Tap off - hay còn gọi là bộ rẽ nhánh tín hiệu: Thường dùng để làm giảm suy hao tín hiệu đường truyền hình cáp. Bộ chia Tap off được sử dụng chủ yếu trong các trung tâm truyền hình cáp, mạng truyền hình cáp của tòa nhà cao tầng, khách sạn, ....

Đáp ứng biên độ tuyệt đối

Hệ số sàng lọc cao > 100dB bởi vỏ bọc hàn

EMI tách rời bằng cách chia điện dung

Khung nhựa để gắn tường bao gồm khóa lỗ dài

Dữ liệu kỹ thuật
Sản phẩm
FA 4-12U
FA 4-16U
FA 4-20U
FA 6-14U
FA 6-18U
FA 6-22U
FA 8-14U
FA 8-16U
FA 8-20U
Mã hiệu
3225610
3225620
3225630
3224720
3224730
3224740
3224820
3224830
3224840
Số ngõ Tp
4
6
8
Suy hao Input- Output
4,2 dB
3,0 dB
2,0 dB
4,8 dB
4,2 dB
1,8 dB
4,2 dB
3,8 dB
2,8 dB
Suy hao Input- Tap
12,5 dB
16,5 dB
20,5 dB
14,5 dB
18,5 dB
22,5 dB
14,5 dB
16,5 dB
20,5 dB
Cách ly Tap- Tap
26 dB
25 dB
25 dB
25 dB
25 dB
25 dB
25 dB
25 dB
25 dB
Cách ly Out- Tap
23 dB
21 dB
23 dB
23 dB
23 dB
28 dB
24 dB
25 dB
25 dB
Sản phẩm liên quan