Bộ rẽ tín hiệu truyền hình cáp Tap Off FA 1- x, FA 2-x, FA 3-x

Bộ chia Tap off - hay còn gọi là bộ rẽ nhánh tín hiệu: Thường dùng để làm giảm suy hao tín hiệu đường truyền hình cáp. Bộ chia Tap off được sử dụng chủ yếu trong các trung tâm truyền hình cáp, mạng truyền hình cáp của tòa nhà cao tầng, khách sạn, ....

  • Đáp ứng biên độ tuyệt đối
  • Hệ số sàng lọc cao > 100dB bởi vỏ bọc hàn
  • EMI cách ly điện dung
  • Bao gồm khung nhựa gắn tường
  • Lỗ khóa dài
  • Kẹp tường 4mm2
Dữ liệu kỹ thuật
Tần số
5-1000 MHz ; 1 nhánh
Sản phẩm
FA 1-6
FA 1-8
FA 1-10
FA 1-12
FA 1-16
FA 1-20
Mã hiệu
3221900
3222000
3222010
3222100
3222200
3222300
Suy hao (IN-TAP)
6 dB
8,5 dB
10 dB
12 dB
16 dB
20 dB
Suy hao (IN-OUT)
2,8 dB
2,1 dB
2 dB
1 dB
1 dB
1 dB
Cách ly(OUT-TAP)
21 dB
23 dB
24 dB
26 dB
32 dB
32 dB
Suy giảm thích ứng (IN/OUT/TAP)
18 dB
18 dB
18 dB
18 dB
18 dB
18 dB

 

Dữ liệu kỹ thuật
Tần số
5-1000 MHz ; 2 nhánh
Sản phẩm
FA 2-8
FA 2-10
FA 2-12
FA 2-16
FA 2-20
Mã hiệu
3222400
3222410
3222500
3222600
3222700
Suy hao (IN-TAP)
8 dB
10 dB
12 ±1 dB
16 ±1 dB
20 ±1 dB
Suy hao(IN-OUT)
4 dB
3 dB
2,3 dB
1,2 dB
1 dB
Cách ly(OUT-TAP)
26 dB
26 dB
26 dB
26 dB
32 dB
Cách ly(TAP-TAP)
24 dB
26 dB
26 dB
26 dB
26 dB
Suy giảm thích ứng (IN/OUT/TAP)
18 dB
18 dB
18 dB
18 dB
18 dB

 

Dữ liệu kỹ thuật
Tần số 5- 1000 MHz
3 nhánh
4 nhánh
6 nhánh
8 nhánh
Sản phẩm
FA 3-10
FA 3-12
FA 3-16
FA 3-20
FA 4-10
FA 4-12
FA 4-16
FA 6-12
FA 8-12
Mã hiệu
3222705
3222710
3222720
3222730
3225500
3225510
3225600
3224710
3224810
Suy hao (IN- TAP)
10 dB
12 dB
16 dB
20 dB
10,2 dB
12,5 dB
16,5 dB
12 dB
12 dB
Suy hao (IN- OUT)
4,5 dB
4,2 dB
2,2 dB
1,5 dB
4 dB
4 dB
2,4 dB
3,5 dB
4,3 dB
Cách ly(OUT- TAP)
23 dB
23 dB
28 dB
23 dB
26 dB
25 dB
28 dB
20 dB
23 dB
Cách ly(TAP- TAP)
25 dB
25 dB
25 dB
25 dB
26 dB
26 dB
26 dB
23 dB
23 dB
Suy giảm thích ứng (IN/OUT/TAP)
17 dB
17 dB
17 dB
17 dB
18 dB
18 dB
18 dB
17 dB
17 dB
Sản phẩm liên quan