Sản phẩm LW540S được trang bị bộ điều chỉnh để phát sáng các chương trình TV và đồng thời trình chiếu các mẫu quảng cáo. Giải pháp này giúp bạn tạo các nội dung và quản lý màn hình hiển thị thông qua phần mềm SuperSign. Gồm 74 templates sẵng sàng cho bạn lựa chọn để công việc dễ dàng trong việc tạo ra các nội dung rực rỡ.

• Built-in Speakers and TV Tuner
• Wi-Fi Dongle Ready
• USB Plug and Play
• Fail Over (Internal Memory Only)
• RTC (Real Time Clock)
• NTP (Network Time Protocol)
• SuperSign Lite/C Compatibility

Kích cỡ màn hình: 43", 49", 55"

 

 

Với sự hỗ trợ của Wi-Fi dongle, các nội dung quảng cáo được phân táng đơn giản. Việc loại bỏ sự cần thiết của external media player và Ethernet/cáp RS-232C giúp chi phí của người sở hữu đươc giảm bớt.

Chức năng của USB Fail Over là cho phép các nội dung được hiện thị trong các vùng không có tính hiệu. Tính năng này hỗ trợ các định dạng file JPG với dung lượng tới đã là 10MB

Tiết kiệm thời gian và nâng cao sự tiện lợi với RTC (Real Time Clock). Khi Nguồn TV tắt, thông tin thời gian được lưu trong module RTC thông qua bộ nhớ trong (internal memory) và quá trình đồng bộ thời gian có thể được bỏ qua khi TV được bật.


 

Sản phẩm liên quan