Bộ chia các tín hiệu truyền hình MATV, CATV, CCTV, DTV.

Thích hợp cho việc xây dựng hạ tầng cáp đồng trục.

Ứng dụng trong các Hệ thống truyền hình các khu Resort, khách sạn, căn hộ,...

  • Đáp ứng biên độ tuyệt đối
  • Hệ số sàng lọc cao > 100dB bởi vỏ bọc hàn
  • EMI cách ly điện dung
  • Bao gồm khung nhựa gắn tường
  • Lỗ khóa dài
  • Kẹp tường 4mm2
Dữ liệu kỹ thuật
Sản phẩm
FV 4 U
FV 6 U
FV 8 U
Mã hiệu
3021210
3021310
3021410
Số nhánh
4
6
8
Suy hao (IN-OUT) 5-1000 MHz
7,8 dB
10,8 dB
11,8 dB
Suy hao (OUT-OUT) 5-1000 MHz
26 dB
25 dB
25 dB
Suy hao (IN) 5-1000 MHz
18 dB
18 dB
18 dB
Suy hao (OUT) 5-1000 MHz
20 dB
20 dB
20 dB
Sản phẩm liên quan