Bộ chia các tín hiệu truyền hình MATV, CATV, CCTV, DTV.

Thích hợp cho việc xây dựng hạ tầng cáp đồng trục.

Ứng dụng trong các Hệ thống truyền hình các khu Resort, khách sạn, căn hộ,...

  • Đáp ứng biên độ tuyệt đối
  • Hệ số sàng lọc cao > 100dB bởi vỏ bọc hàn
  • EMI cách ly điện dung
  • Bao gồm khung nhựa gắn tường
  • Lỗ khóa dài
  • Kẹp tường 4mm2
Dữ liệu kỹ thuật
Sản phẩm
FV 2
FV 3
FV 4
FV 6
FV 8
Mã hiệu
3021000
3021100
3021200
3021300
3021400
Bộ chia
2
3
4
6
8
Suy hao (IN-OUT) 5-1000 MHz
3,7 dB
5,7 dB
7 dB
10 dB
11 dB
Suy hao (OUT-OUT) 5-1000 MHz
28 dB
24 dB
26 dB
26 dB
26 dB
Suy hao (IN/OUT) 5-1000 MHz
21 dB
20 dB
18 dB
18 dB
18 dB
Sản phẩm liên quan