PROMAX- 12 là thiết bị phân tích được thiết kế cho việc cài đặt và bảo trì hệ thống khách sạn, resort ... giúp cho việc tiếp nhận và phân phối tín hiệu truyền hình. Đặc biệt là nó phù hợp với hệ thống truyền hình cáp, kể từ khi nó tích hợp tất cả các chức năng cơ bản cần thiết để phân tích tín hiệu chính xác , mạnh mẽ và chi phí thấp trong một thiết bị .

PROMAX-12 là một thiết bị lý tưởng để phân tích tín hiệu truyền hình cáp, được thiết kế phù hợp với quá trình cài đặt và bảo trì hệ thống giúp cho việc tiếp nhận và phân phối tín hiệu truyền hình. Các tính năng nổi bật độc đáo nhất của PROMAX-12 là đo được MER và BER trên kênh kỹ thuật số QAM, bên cạnh đó, PROMAX-12 không hề thiếu bất kỳ phép đo nào của 1 máy phân tích tín hiệu bình thường.

12

Sản phẩm liên quan