Bộ khuếch đại HG 40125 với độ khuếch đại 40 dB và mức đầu ra là 124 dBμV.

Các thiết lập của khuếch đại và cân bằng tiến hành thông qua jumper.

Bộ khuếch đại tuân theo yêu cầu của nhà điều hành cáp của Đức.

  • frequency range 5–1006 MHz
  • settings via jumper
  • built-in return path
  • adjustable interstage equalization
  • test point -20 dB in/out
  • clearly visible settings
  • die-cast housing
  • Class A
  • certified by German cable operator KDG
Technical data
Type
HG 40125
Article no.
1452525
Frequency range
85–1006 MHz
Gain
40 dB
Attenuator
0–16 dB
Equalizer
0–16 dB
Interstage pre equalization
0 / 6 dB
Noise figure
typ. 6,5 dB
Output level  
CSO flat
107 dBµV
IMA3 60 dB
124 dBµV
Return path  
 Return path freq.
5–65 MHz
Gain return path
29 dB
Attenuator
0–16 dB
Output level max.
IMA3 60 dB: 115 dBµV
Operating voltage
230 V~
Power consumption
13 W
Dimensions (WxHxD)
(IP 30) 210 x 113 x 60 mm
Certified by German cable operator KDG
KDG C(4.3)
Sản phẩm liên quan