• Sản phẩm sử dụng cho hệ thống truyền hình cáp địa phương, hệ thống truyền hình cáp các khu Resort, khách sạn
  • Thiết bị điều chế tín hiệu HDMI/ASI ra tín hiệu RF/IP
  • Thiết bị nhỏ gọn, dể dàng lắp đặt cũng như sử dụng
  • Sử dụng nguồn điện trực tiếp
  • Sản phẩm cung cấp luồng tín hiệu IP stream có thể dùng trong mạng IPTV
  • Tín hiệu ASI có sẳn trong 2 luồng ngỏ ra
  • Ngỏ vào HDMI hỗ trợ chuẩn Full HD
  • Tín hiệu ra RF chuẩn truyền hình số HD 
  • Chất lượng tín hiệu tốt nhất MER>42
  • Dể dàng cấu hình thông qua mặt trước hoặc thông qua PC
  • Cài đặt nhanh với kích thước thiết bị 19"

spechd

ud

Sản phẩm liên quan