• Sản phẩm sử dụng cho hệ thống truyền hình cáp địa phương, hệ thống truyền hình cáp các khu Resort, khách sạn
  • Thiết bị điều chế tín hiệu AV/ASI ra tín hiệu RF/IP
  • Thiết bị nhỏ gọn, dể dàng lắp đặt cũng như sử dụng
  • Sử dụng nguồn điện trực tiếp
  • Sản phẩm cung cấp luồng tín hiệu IP stream có thể dùng trong mạng IPTV
  • Tín hiệu ASI có sẵn trong 2 luồng ngõ ra
  • Ngỏ vào AV/ASI hỗ trợ chuẩn MPEG4 hay MPEG2
  • Tín hiệu AV nhận từ STB, PCs, camera, DVD player ra RF DVB-C
  • Dễ dàng cấu hình thông qua mặt trước hoặc thông qua PC
  • Cài đặt nhanh với kích thước thiết bị 19"

spec01

c01-2c01asi

Sản phẩm liên quan