Loa nén IP 30W
Loa nén có công suất 30W
SC-PE630IP1
SC = Kiểu loa nén
PE = Power Ethernet: Liền công suất
630 = Dòng loa
IP1 = Công nghệ IP (version 1)
*** Chức năng nhận tín hiệu âm thanh từ hệ thống và phát ra loa

TOA-1000-sp-SNT

TOA-1000

Sản phẩm liên quan