Các splitter OSF chia một tín hiệu quang đến 2, 3, 4 hoặc 8 đầu ra.

Chuẩn kết nối FC / PC. Cổng in & out được kết nối trực tiếp đến splitter, có tránh lỗi và khớp nối không cần thiết.

Sử dụng trong hệ thống CATV dành cho KS, resort, với địa hình rộng lớn.

Type
OSF 200
OSF 300
OSF 400
OSF 800
Article no.
9245350
9245355
9245360
9245365
Optical splitter
2-fach
3-fach
4-fach
8-fach
Connectors
FC/PC
FC/PC
FC/PC
FC/PC
Loss
3,6 dB
5,8 dB
7 dB
10,2 dB
Sản phẩm liên quan