Giải pháp tích hợp internet & iphone vào đường cáp truyền hình.

Sử dụng cơ sở hạ tầng cáp đồng trục hiện có để phân phối các dịch vụ dữ liệu DTV, Internet, ip Phone.

Tách biệt với dịch vụ DOCSIS, CATV & DBS

Hỗ trợ 64 outlet trên mỗi cổng MegaPort, có thể mở rộng nâng cấp thông qua giấy phép

Cấu hình cho các chức năng Bridge hoặc Router và có thể quản lý từ xa hoàn toàn

Giải pháp Khách sạn lý tưởng

Return Path

64-76 MHz Window

48-56 MHz Window

  • Tín hiệu chuyển tiếp của MegaPort GateWay được điều chỉnh trong khoảng 48-56 MHz hoặc 64-76MHz tùy vào loại Outlet.
  • Mức tín hiệu chuyển tiếp của GateWay được điều chỉnh tới 50 dBmV. Tín hiệu nhận được trở lại( Từ Outlet) của nó có độ nhạy là -10 đến +15 dBmV.
  • Mức công suất tín hiệu gửi trở lại của Outlet (đối với GateWay) là 48 dBmV. Độ nhạy nhận (từ GateWay) là -10 đến +40 dBmV.
  • Khoảng cách tối đa giữa GateWay và Outlet là 5.000 m.
  • Mỗi GateWay có thể hỗ trợ tới 64 Outlets đang hoạt động. Nhiều GateWays có thể được xếp chồng lên nhau để có dung lượng băng thông lớn hơn hoặc nhiều người dùng hơn.
Sản phẩm liên quan