FAM :Đầu nối suy hao tín hiệu

  • Giảm cường độ tín hiệu RF đầu vào cao
  • Các giá trị suy hao 1, 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20dB (FAM)
  • Các giá trị suy hao 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20dB (PPFAM)

Được sử dụng cho hệ thống truyền hình CATV, DTV. Nhằm suy giảm cân bằng tín hiệu tại các đầu nối trong hạ tầng.

Băng tần (MHz)

5 ~ 1000MHz

 Flatness 5MHz- 1GHz

<0.5

 Insertion Loss  (1GHz)

1dB

 Return Loss (1GHz) >20dB
Sản phẩm liên quan