Bộ splitter OFT không đối xứng chia một tín hiệu quang đến 2 đầu ra, với các tỉ lệ 10:90%; 20:80%; 30:70%; 40:60%.

Chuẩn kết nối FC / PC. Cổng in & out được kết nối trực tiếp đến splitter, có tránh lỗi và khớp nối không cần thiết.

Sử dụng trong hệ thống CATV dành cho KS, resort, với địa hình rộng lớn.

Type
OFT 1090
OFT 2080
OFT 3070
OFT 4060
Article no.
9245340
9245342
9245344
9245346
Optical asym. splitter
10/90
20/80
30/70
40/60
Connectors
FC/PC
FC/PC
FC/PC
FC/PC
Loss Port 1
10%: 10.6 dB
20%: 7.6 dB
30%: 5.8 dB
40%: 4.4 dB
Loss Port 2
90%: 0.9 dB
80% 1.5 dB
70%: 2.1 dB
60%: 2.6 dB
Sản phẩm liên quan