Chứng nhận

Chứng nhận Nhà phân phối Aastra 470 tại Việt Nam

Aastra

Chứng nhận Đại lý Huaxin tại Việt Nam

Huaxin


Chứng nhận Đại lý Norsat tại Việt Nam

Norsat

Chứng nhận Nhà phân phối APTTek tại Việt Nam

APTTEK

Chứng nhận Đại lý phân phối BDCOM tại Việt Nam

BDCOM

Chứng nhận Đại lý phân phối CCOM tại Việt Nam

CCOM

Chứng nhận Đại lý phân phối XGIGA tại Việt Nam

XGIGA

Chứng nhận Nhà phân phối Senter tại Việt Nam

Senter

Chứng nhận Đối tác của CTS

CTS

Chứng nhận Đối tác của ZyXEL

ZyXEL

Chứng nhận Đại lý phân phối Astaro tại Việt Nam

Astaro

Chứng nhận Đại lý phân phối Kaspersky tại Việt Nam

Kaspersky

Chứng nhận Đại lý của Cisco

Cisco

Chứng nhận Đại lý của IBM

IBM